చంద్రబాబునాయుడుపాలన సూపర్

చంద్రబాబునాయుడుపాలన సూపర్


BJP సినీయర్ నాయకుడు కృష్ణంరాజు.AP BJP చిన్నస్ధాయి కార్యకర్తలు-MLA ..MLC లు చంద్రబాబునాయుడు పాలననుతీవ్రంగా విమర్శిస్తున్న వేళ.....సినీయర్ నాయకుడు *కష్ణంరాజు* చంద్రబాబునాయుడు...పాలనపై ప్రశంశల జల్లులు కురిపించడం చర్చనీయంశం అయినది.....

RELATED NEWS

Comment