చరిత్రలో ఈరోజు ఏప్రిల్ 9

చరిత్రలో ఈరోజు ఏప్రిల్ 9

సంఘటనలు 

  • 1860 : మొదటిసారి మానవుని కంఠధ్వని రికార్డు చేయబడినది. (ఫొనాటోగ్రాఫ్ యంత్రం ద్వారా)
  • 2011 :అన్నా హజారే కు ఐ.ఐ.పి.ఎం రవీంధ్రనాథ్ ఠాగూర్ అంతర రాష్ట్రీయ శాంతి పురస్కారం లభించింది.

జననాలు

మరణాలు

RELATED NEWS

Comment