చరిత్రలో ఈరోజు మార్చి 9

చరిత్రలో ఈరోజు మార్చి 9

 

  •  

సంఘటనలు

జననాలు

  • 1934 : అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన మొట్టమొదటి మానవుడిగా చరిత్రపుటలకెక్కిన రష్యన్ వ్యోమగామి యూరీ గగారిన్ జననం (మ.1968).
  • 1943 : ప్రపంచ చదరంగ కిరీటాన్ని గెలిచి ఆ ఘనత సాధించిన తొలి అమెరికన్‌గా రికార్డు నెలకొల్పిన బాబీ ఫిషర్ జననం(మ.2008).
  • 1943 : ప్రపంచ చదరంగ కిరీటాన్ని గెలిచి ఆ ఘనత సాధించిన తొలి అమెరికన్‌గా రికార్డు నెలకొల్పిన బాబీ ఫిషర్ జననం(మ.2008).
  • 1985 : భారతీయ క్రికెట్ ఆటగాడు పార్థివ్ పటేల్ జననం

మరణాలు

 

RELATED NEWS

Comment