హైదరాబాద్  తెలుగుదేశం పొలిట్‌బ్యూరో సమావేశం

హైదరాబాద్ తెలుగుదేశం పొలిట్‌బ్యూరో సమావేశం

హైదరాబాద్ లకేవ్యూ గెస్ట్ హౌస్లో జరిగిన తెలుగుదేశం పొలిట్‌బ్యూరో , జాతీయ , మరియు రాష్ట్ర నాయకుల సమావేశంలో పాల్గొన్న తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు , తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఎల్.రమణ గారు , పొలిట్‌బ్యూరో సభ్యులు , రాష్ట్ర నాయకులు, తదితరులు పాల్గొన్నారు.

RELATED NEWS

Comment