జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన పవన్ కళ్యాణ్

జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన పవన్ కళ్యాణ్

జనసేన పార్టీ కార్యాలయంలో గణతంత్ర వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. జాతీయ జెండాను జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా జనసేన కార్యకర్తలనుద్దేశించి ప్రసంగించారు.

RELATED NEWS

Comment