కాలా మూవీ రివ్యూ&రేటింగ్

కాలా మూవీ రివ్యూ&రేటింగ్


కాలామూవీ రివ్యూ&రేటింగ్:

రజినీకాంత్ స్టైల్ మూవీ,మొదటి 30ని. మరీ నెమ్మదిగా ఉంది..అక్కడినుండి ఇంటర్వెల్ వరకు ఇరగదీసాడు..సెకండాఫ్ ననాపఠేకర్ మెప్పించాడు,కధ లో కొత్తగా ఏమి లేదు..రజినీకాంత్ స్టైల్ ఇష్టపడే వారు ఒకసారి చూడవచ్చు....

Y J R Rating - 2.5/5...

RELATED NEWS

Comment