నాటకం మూవీ రివ్యూ రేటింగ్

నాటకం మూవీ రివ్యూ రేటింగ్

నాటకం మూవీ రివ్యూ రేటింగ్ :

ఈ మధ్యకాలంలో చిన్న సినిమా గా వచ్చి హిట్ కొట్టిన RX100 సినిమాను చూసి ఈ సినిమా కూడా ఏదో కొత్త కథ తో తీసి ఉంటారు అని వెళ్ళితే దర్శకుడి పిచ్చి కథకు బలి కావలసి వచ్చింది...

ఈ సినిమా తో దర్శకుడు ఏమి చెప్పాలో కూడా మరచిపోయి ప్రేక్షకులకు విసుగు చెప్పించాడు..

చివరగా ఈ సినిమా కు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది

Telugu70MM Rating - 0.5/5...

RELATED NEWS

Comment