ఆఫీసర్ మూవీ రివ్యూ&రేటింగ్

ఆఫీసర్ మూవీ రివ్యూ&రేటింగ్

ఆఫీసర్ మూవీ రివ్యూ&రేటింగ్:

నాగార్జున 20సంవత్సరాల క్రింద చెయ్యవలసిన సినిమా.... రాంగోపాల్ వర్మ పాతమూస పద్దతిలో సాగింది.... సినిమాలో కొత్తగా చెప్పడానికి ఏమి లేదు ఒక్క నాగార్జున అందం తప్ప...

Y J R Rating - 1.5/5...

RELATED NEWS

Comment