ఏపీ డీజీపీకి పవన్ లేఖ

ఏపీ డీజీపీకి పవన్ లేఖ

ఆవిర్భావ సభ తర్వాత కూడా నాకు భద్రత కల్పించండి : డీజీపీకి పవన్ లేఖ

ఏపీ డీజీపీకి పవన్ కల్యాణ్ లేఖ - జనసేన ఆవిర్భావ సభ తర్వాత కూడా తనకు భద్రత కొనసాగించాలని వినతి - కుల ఉద్యమాలు, వర్గ పోరాటాలు, రాజకీయ అణచివేతలు నడుమ రాజకీయ సమస్యలతో నాకు భద్రత ముడిపడి ఉంది : పవన్ కల్యాణ్

RELATED NEWS

Comment