రాష్ట్రపతి ‘హరితహారం’

రాష్ట్రపతి ‘హరితహారం’

రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్‌ కోవింద్‌.. బొల్లారంలోని రాష్ట్రపతి నిలయంలో ‘హరితహారం’లో భాగంగా మొక్కలు నాటారు.

RELATED NEWS

Comment