రెడ్ స్టార్ మాదాల రంగ రావు కన్నుమూత

రెడ్ స్టార్ మాదాల రంగ రావు కన్నుమూత

రెడ్ స్టార్ మాదాల రంగ రావు  కనుమూత,ఈ రోజు ఉదయం 4.41 ని . స్టార్ హాస్పిటల్ లో కనుమూత.మరికాసేపట్లో ఫిలింనగర్ లోని ఆయన కుమారుడు డా.మాదాల రవి ఇంటికి తరలిసారు.

RELATED NEWS

Comment