గణేష్ నిమార్జనం తేదీ ఖరారు చేసినా భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి

గణేష్ నిమార్జనం తేదీ ఖరారు చేసినా భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి

గణేష్ నిమార్జనం తేదీ ఖరారు చేసినా భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితిసెప్టెంబర్ 5 మంగళవారం నాడు సామూహిక నిమార్జనం చేసుకోవొచ్చు అని తేల్చిన భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితిభక్తులు, మండప నిర్వహకులు ఎలాంటి సందేహం పడాల్సిన అవసరం లేదుపోలీసులు ఇచ్చిన పాసుల ప్రకారం కేటాయించిన ప్రాంతాల్లో నిమార్జనం చేసుకొవ్వొచ్చు

భసగవంత్ రావు జనరల్ సెక్రెటరీ ,భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి

RELATED NEWS

Comment